Hemsida

Barnhälsa: vilka beteenden som ska tillämpas för att minska risken för småbarnsfödda barn.

Barns hälsa är en mycket viktig fråga för alla föräldrar och förebyggande av plötslig spädbarnsdöd (SIDS) är en viktig aspekt.

Thesalute.gov.itportalen ger korrekt och aktuell information om åtgärder som kan vidtas för att minska risken för SIDS.

I den här artikeln ska vi utforska de tips och rekommendationer som portalen ger för att garantera ditt barns säkerhet och hälsa under sömnen. Genom enkla försiktighetsåtgärder och lämpliga beteenden kan du avsevärt minska risken för SIDS och säkerställa en lugn och säker sömn för ditt barn.

Freepik
Barnhälsa: vilka beteenden som ska tillämpas för att minska risken för småbarnsfödda barn.
Barns hälsa är en mycket viktig fråga för alla föräldrar och förebyggande av plötslig spädbarnsdöd (SIDS) är en viktig aspekt. På portalen "salute.gov.it" finns korrekt och aktuell information om vilka åtgärder som bör vidtas för att minska risken för SIDS. I den här artikeln kommer vi att utforska de tips och rekommendationer som portalen ger för att garantera ditt barns säkerhet och hälsa under sömnen. Genom enkla försiktighetsåtgärder och lämpliga beteenden kan du avsevärt minska risken för SIDS och garantera en lugn och säker sömn för ditt barn.
Freepik
SIDS
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) är en oväntad och oförklarlig död hos ett barn mellan en månad och ett år. Även om orsakerna inte är kända har vissa situationer förknippats med plötslig spädbarnsdöd: på grundval av dessa beteenden har man identifierat beteenden som avsevärt kan minska förekomsten av plötslig spädbarnsdöd.
Freepik
Liggande på rygg
Barnet ska ligga på rygg (med magen uppåt) från de första dagarna i livet.
Freepik
Vagga
Barnet ska sova i föräldrarnas rum, nära deras säng, men på en separat yta, t.ex. i en spjälsäng.
Freepik
Temperatur
Temperaturen i rummet där barnet sover bör inte vara för varm, det rekommenderas att den ligger mellan 18 och 20 grader Celsius. Det är också viktigt att undvika att täcka barnet för mycket med kläder och filtar, överskottsvärme har visat sig vara särskilt förknippad med SIDS hos barn som sover på mage.
Freepik
Madrass
Madrassen måste passa perfekt till storleken på spjälsängen och vara tillräckligt fast. Att placera barnet på för mjuka underlag, t.ex. täcken, kan öka risken för SIDS. Barnet ska placeras så att fötterna rör vaggans botten för att förhindra att det glider under täcket, som ska vara väl ihoprullat under madrassen. Det bör inte heller finnas några föremål på ytan där barnet sover som kan kväva eller skada barnet. Det rekommenderas inte att använda kuddar.
Freepik
Delning av sängar
Att dela föräldrarnas säng kan öka risken för SIDS under barnets första månader. Rådet är att låta barnet ligga i din säng endast under amning och flytta det till spjälsängen efter matning och gosning.
Freepik
Rökning förbjuden
Miljön där barnet sover måste vara rökfri, så du bör inte röka i huset och se till att andra inte röker i huset.
Freepik
Snutte
Att använda napp under vila kan ge en skyddande effekt, men om barnet vägrar att använda napp är rådet att tvinga det. Stillationen bör föreslås efter en månad i livet och eventuellt avbrytas inom ett år i livet.
01/01/1970
skådespelare, sångare och författare
21/05/2024
01/01/1970
ämnesomsättning och viktminskning
14/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.