ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Jak přimět děti, aby překonaly strach z vody

Voda je prvek, který je součástí lidského života ještě před narozením, protože plod je v děloze ponořen do plodové vody.

U novorozenců strach z vody obvykle chybí. Pokud k tomu dojde, může to znamenat, že při prvních několika umytích došlo k nesprávnému přístupu, který mohl způsobit "trauma".

U kojenců, ale ještě více u starších dětí, je kromě přítomnosti rodičů v blízkosti míst, kde je možnost přiblížení se k vodě, důležitý poskytnutý příklad.

freepik
Strach z vody u kojenců a dětí
Voda je prvek, který je součástí lidského života ještě před narozením, protože plod je v děloze ponořen do plodové vody. Pokud se tedy u kojenců a dětí objeví strach z vody, může se jednat o spouštěcí faktor.
freepik
Možná traumata kojenců
U kojenců strach z vody obvykle chybí. Pokud se objeví, může to znamenat, že při prvním mytí byl použit nesprávný postup, který mohl způsobit "trauma". U kojenců, ale ještě více u starších dětí, je kromě přítomnosti rodičů v blízkosti míst, kde je možnost přístupu s vodou, důležitý poskytnutý příklad.
freepik
Učení se přístupu k vodě
Stejně jako v jiných oblastech života je i vztah k vodě otázkou výchovy. Děti se musí naučit přistupovat k vodě (ať už je to moře nebo řeka...) správným způsobem, nebát se jí, ale zároveň přijmout správná opatření, aby se vyhnuly nebezpečí. Příklad rodičů je v tomto ohledu samozřejmě klíčový.
freepik
Negativní zkušenosti
Strach z vody, která je hluboká, je u některých dětí běžný. Opět se obvykle jedná o fobii způsobenou předchozími negativními zkušenostmi, které dítě pravděpodobně zažilo, když se poprvé učilo plavat.
freepik
Stálá přítomnost dospělých
Jedním z hlavních způsobů, jak zabránit traumatizaci dětí ve vztahu k vodě, je být vždy po jejich boku, když jsou v blízkosti moře, řek, jezer... Chvíle nepozornosti by mohly dětem umožnit, aby se zapojily do nevhodných aktivit, podstoupily potenciální riziko a zažily tak trauma.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.