Hemsida

Barnhälsa: de beteenden som ska genomföras för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Barnhälsa är en extremt viktig fråga för alla föräldrar och förebyggande av "plötslig spädbarnsdöd (SIDS)" är en avgörande aspekt.

Portalen thesalute.gov.it ger korrekt och aktuell information om åtgärder som kan vidtas för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

I den här artikeln går vi igenom de tips och rekommendationer som portalen ger för att garantera ditt barns säkerhet och hälsa under sömnen. Genom enkla försiktighetsåtgärder och lämpligt beteende kan du avsevärt minska risken för plötslig spädbarnsdöd och säkerställa en lugn och säker sömn för ditt barn.

Freepik
Barnhälsa: de beteenden som ska genomföras för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd
Barnhälsa är en oerhört viktig fråga för alla föräldrar och förebyggande av "plötslig spädbarnsdöd (SIDS)" är en avgörande aspekt. Portalen "salute.gov.it" ger korrekt och aktuell information om vilka åtgärder som bör vidtas för att minska risken förSIDS. I den här artikeln kommer vi att gå igenom de tips och rekommendationer som portalen ger för att säkerställa ditt barns säkerhet och hälsa under sömnen. Genom enkla försiktighetsåtgärder och lämpligt beteende kan du avsevärt minska risken för SIDS och säkerställa en lugn och säker sömn för ditt barn.
Freepik
SIDA
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) är en oväntad och oförklarlig död hos ett barn som är mellan en månad och ett år gammalt. Även om orsakerna inte är kända, har vissa situationer förknippats med plötslig spädbarnsdöd: på grundval av dessa beteenden har man identifierat beteenden som kan minska förekomsten av plötslig spädbarnsdöd avsevärt.
Freepik
Liggande på rygg
Barnet bör placeras så att det sover på rygg (med magen uppåt) från de första levnadsdagarna.
Freepik
Vagga
Barnet ska sova i föräldrarnas rum, nära deras säng, men på en separat yta, t.ex. en spjälsäng eller barnsäng.
Freepik
Temperatur
Temperaturen i rummet där barnet sover bör inte vara för hög, det rekommenderas att hålla mellan 18 och 20 grader Celsius. Det är också viktigt att undvika att täcka barnet för mycket med kläder och filtar, eftersom överskottsvärme har visat sig vara särskilt förknippat med SIDS hos spädbarn som sover på mage.
Freepik
Madrass
Madrassen måste passa perfekt till spjälsängens storlek och vara tillräckligt fast. Att placera barnet på för mjuka underlag, t.ex. täcken, kan öka risken för SIDS. Barnet bör placeras så att fötterna vidrör vaggens botten, så att det inte kan glida in under täcket, som bör vara väl hoprullat under madrassen. Det får inte heller finnas några föremål på ytan där barnet sover som kan kväva eller skada barnet. Det rekommenderas inte att använda kuddar.
Freepik
Delad säng
Att dela säng med föräldrarna kan medföra en ökad risk för SIDS under barnets första månader i livet. Rådet är att låta barnet ligga i din säng endast under amning och sedan flytta det till spjälsängen efter matning och gos.
Freepik
Ingen rökning
Den miljö där barnet sover måste vara rökfri, så du bör inte röka i huset och se till att andra inte röker i huset.
Freepik
Nappflaska
Att använda napp under vila kan ge en skyddande effekt, men om barnet vägrar är rådet att tvinga. Napp bör föreslås efter en månads ålder och eventuellt avbrytas inom ett års ålder.
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.