HELSE OG SIKKERHET

Slik får du barn til å overvinne frykten for vann

Vann er et element som er en del av menneskets liv, selv før det blir født, siden fosteret er nedsenket i fostervann i livmoren.

Hos nyfødte er frykten for vann vanligvis fraværende. Når dette skjer, kan det bety at man har gått feil fram når man vasket dem de første gangene, noe som kan ha forårsaket et "traume".

For spedbarn, men i enda større grad for eldre barn, er det viktig at foreldrene er i nærheten av steder der det er fare for at de kan komme i kontakt med vann, i tillegg til at det er viktig med et godt eksempel.

freepik
Vannskrekk hos spedbarn og barn
Vann er et element som er en del av menneskets liv, også før det blir født, siden fosteret er nedsenket i fostervann i livmoren. Hvis spedbarn og barn utvikler frykt for vann, kan det derfor ha vært en utløsende faktor.
freepik
Mulige traumer hos spedbarn
Spedbarn er vanligvis ikke redde for vann. Når det forekommer, kan det bety at man har gått feil fram når man vasket dem de første gangene, noe som kan ha forårsaket et "traume". For spedbarn, men i enda større grad for eldre barn, er det viktig at foreldrene er i nærheten av steder der det er mulighet for å komme i kontakt med vann, i tillegg til at det er viktig å gi et godt eksempel.
freepik
Lære vanntilnærmingen
Som med alle andre aspekter av livet, er også forholdet til vann et spørsmål om oppdragelse. Barn må lære å nærme seg vannet (enten det er et hav eller en elv...) på riktig måte, uten å frykte det, men samtidig ta de riktige forholdsreglene for å unngå fare. Foreldrenes eksempel er selvsagt avgjørende i denne sammenhengen.
freepik
Negative erfaringer
Frykt for vann som man ikke kan røre ved, er vanlig hos noen barn. Igjen dreier det seg som regel om en fobi som skyldes tidligere negative opplevelser, som barnet sannsynligvis har hatt da han eller hun først lærte å svømme.
freepik
Konstant tilstedeværelse av voksne
En av de viktigste måtene å forhindre at barn blir traumatisert av sitt forhold til vann på, er å alltid være i nærheten av dem når de er i nærheten av havet, elver, innsjøer ... Øyeblikk med distraksjon kan føre til at barn deltar i uegnede aktiviteter, tar potensielle risikoer og dermed opplever traumer.
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
16/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.